Rådgivning

Borgere, der ønsker behandling samt andre med behov for rådgivning, henvises til at møde i den åbne rådgivning, som finder sted hver onsdag fra kl. 12.00 - kl. 14.30.

Rådgivning ydes til alle borgere, eksempelvis misbrugere, pårørende, fagpersoner, studerende, arbejdsgivere, interesseorganisationer m.fl.

Den første kontakt er en sonderende samtale, hvor borgerens aktuelle situation udredes. Samtidig gives der en orientering om behandlingstilbud i forhold til misbruget eller andre mulige hjælpeforanstaltninger.

Efterfølgende udarbejdes en udredning, jf. behandlingsgarantien, om borgerens aktuelle misbrug og sociale forhold.

En helbredsmæssig undersøgelse ved centerlægen afgør, om der kan tilbydes medicinsk behandling, såfremt dette ønskes.

Med udgangspunkt i den sociale udredning og evt. lægeundersøgelse udarbejdes en handleplan i samarbejde med borgeren.

Såfremt der gives afslag på den ansøgte behandling vil der, som udgangspunkt, blive peget på en anden mulighed for hjælp i forhold til misbruget, ligesom der vil blive givet en klagevejledning.

Anonym Rådgivning:

Der er anonym rådgivning hver mandag fra kl. 16.00 til kl. 18.00 på Dagcenter for Misbrug, Jagtvej 35, 6705 Esbjerg Ø.

Alle borgere kan henvende sig anonymt i dette tidsrum, hvor der vil være rådgivere til stede fra både Alkoholbehandlingen, Dagcentret og Stoffri Afdeling/Substitutionsafdelingen.

Hvis der skal ske efterfølgende (indskrivning ved Center for Misbrug), skal dette foregå via Åben Rådgivning om onsdagen på Bakkevej, eller via Alkoholbehandlingen.