Personale

Personalet i Stoffri Afdeling ved Center for Misbrug er uddannede socialrådgivere, flere med mange års erfaring fra misbrugsområdet. De har desuden grunduddannelsen i Kognitiv Terapi samt yderligere efteruddannelse som f.eks. Den Regionale Misbrugsuddannelse og/eller de 2 Misbrugsmoduler i Diplomuddannelsen. Derudover deltager de i relevante kurser i forhold til den enkeltes arbejdsområde/-funktion.