Oven På

Oven På

MotivationsHuset tilbyder afgiftning i døgnregi til borgere, der visiteres til dette. Vores døgnafgiftning er beliggende på 2. sal i samme bygning som MotivationsHuset. Borgere kan visiteres til Oven På hvis det vurderes, at der er behov for at skærme og støtte borgeren i en afgiftningssituation, som ellers ville være uoverkommelig for borgeren på egen hånd.

I Oven På er målet at borgeren afgiftes i rolige omgivelser og får støtte til at klare sig igennem den ellers svære periode med abstinenser og lignende. Ved endt ophold har vi som mål, at borgeren er udrustet med sin egen plan for, hvordan den første tid som stoffri skal klares. Ofte indskrives borgeren i et forløb på Dagcenter for Misbrug efter endt afgiftning.