Motivationsbehandling

Om motivationsbehandling

Motivationsbehandlingen foregår i MotivationsHuset på adressen Kongensgade 75, 1., 6700 Esbjerg.

Visitation sker efter du har henvendt dig i Åben Rådgivning på Bakkevej 6.

Målet med motivationsbehandlingen er at give borgeren et mere klart og nuanceret indtryk af, hvad det indebærer at leve et liv uden stoffer samt hjælp og støtte til at nå dette mål, og hjælpe med at opstille egne definerede mål for behandlingen.

Helhedsorienteret behandling

Indholdet i motivationsbehandlingen er modulopbygget og tilpasset den enkeltes behov.

I motivationsbehandlingen arbejdes der ud fra et helhedsorienteret og løsningsfokuseret perspektiv, og behandlingens indhold veksler mellem arbejde i grupper, individuelle samtaler, coaching, fysisk træning, undervisning/workshops og skriftlige opgaver. Der er derudover tematiserede forløb med fokus på bl.a. nye målsætninger, økonomi, arbejde/uddannelse og relationer.