Målgruppe

Målgruppe

Målgruppen til MotivationsHuset er personer, der har henvendt sig i Åben rådgivning, fordi de har problemer med alkohol, stoffer og/eller kriminalitet. Udover problemer i form af misbrug af alkohol, piller eller stoffer, kan målgruppen have problemstillinger som f.eks.: psykisk skrøbelighed, hjemløshed, økonomisk kaos, manglende eller ingen sociale relationer, dårligt netværk, svage eller ingen familiære bånd, ringe skolegang, manglende eller ingen perspektiver for fremtiden, lav eller ingen selvværdsfølelse, svært ved at indgå i samfundet efter samfundets regler og rammer osv.