MotivationsHuset

MortivationsHuset

MotivationsHuset tilbyder motivationsbehandling og udredning til borgere, der har henvendt sig til Center for Misbrug og efterfølgende er visiteret til afdelingen i Kongensgade 75C, 1.. Afdelingen har tre hovedindsatser:

Udredning

At borgeren bliver udredt fysisk, psykisk og socialt i samarbejde med Center for Misbrug.  Alt sammen med henblik på, at få det optimale behandlingstilbud, som imødekommer borgerens ønsker og udfordringer.

Motivation

At skabe forandringer kræver motivation og grundig forberedelse. I MotivationsHuset støtter og hjælper vi borgeren i de forskellige forandringsfaser. Gennem samtaler, gruppebehandling samt det sociale liv i huset ønsker vi at give borgeren værktøjer til at opnå stoffrihed samt støtte og motivation til at tage og fastholde gode beslutninger.

Kaosnedbringelse

Vi ved det er svært at ændre sig, når alt er kaos. Derfor ser vi i MotivationsHuset det som et vigtigt stykke arbejde, at hjælpe med "oprydning", sanering af økonomi, stabilisering af rusmiddelindtag samt eventuelle problemer i netværk mv.

Gennem målrettet arbejde i forhold til ovenstående, håber vi at nå til, hvor borgeren er:

  • Stabiliseret fysisk, psykisk og socialt
  • Udredt, så borgeren og behandlingssystemet har indsigt i de udfordringer brugeren kæmper med
  • Har arbejdet med sine individuelle udfordringer, med henblik på at styrke sin mulighed for at deltage i planlægningen af det videre forløb
  • Er motiveret til at nå nye drømme og mål i tilværelsen
     

Følg MotivationsHuset på Facebook