Motivationsbehandling

Om MotivationsHuset

MotivationsHuset tilbyder motivationsbehandling og udredning til borgere, der har henvendt sig til Center for Misbrug og efterfølgende er visiteret til afdelingen i Kongensgade 75. Afdelingen har tre hovedindsatser:

Udredning

At borgeren bliver udredt fysisk, (i samarbejde med en læge fra Center for Misbrug) psykisk (screeninger og i samarbejde med Center for misbrug) og socialt. Alt sammen med henblik på, at få det optimale behandlingstilbud, som imødekommer både borgerens ønsker samt udfordringer.

Motivation

At anerkendes for de positive skridt der tages. At hjælpe med at "holde dampen oppe" i et forløb som kræver personligt mod, kræfter og styrke. At få mulighed for at give og modtage fra andre brugere i sammenlignelige situationer. At få mulighed for at arbejde målrettet med sine ønsker og drømme for fremtiden.

Kaosnedbringelse

Vi ved det er svært at ændre sig, når alt er kaos. Derfor ser vi hos MotivationsHuset det som et vigtigt stykke arbejde, at hjælpe med "oprydning", sanering af økonomi, stabilisering af rusmiddelindtag samt eventuelle problemer i netværk mv.
Gennem et målrettet arbejde i forhold til ovenstående "kasser", håber vi at nå dertil hvor borgeren er:

  • Stabiliseret fysisk, psykisk og socialt
  • Screenet og udredt, så brugeren selv (og behandlingssystemet) har fået en indsigt i de udfordringer brugeren kæmper med
  • Har arbejdet med sine individuelle udfordringer, med henblik på at styrke sin mulighed for at deltage i planlægningen af det videre forløb
  • Er motiveret til at nå nye drømme og mål i tilværelsen
  • Har forebygget recidiv til f.eks. kriminalitet og/eller stofmisbrug
  • Har afklaret sine evner og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet (med henblik på tilbagevenden hertil)