Døgnbehandling

 

Centret benytter en bred vifte af behandlingssteder, som er forskellige i struktur og behandlingskoncepter.

Der lægges vægt på, at borgerne ses som individuelle individer, og at det konkrete behandlingstilbud matcher den enkeltes problemsæt.

Hovedkoncepter:

  • Minnesotainstitutioner
  • Socialpædagogiske opholdssteder
  • Terapeutiske institutioner
  • Phoenix House modellen


Specialinstitutioner:

  • Familiebehandling


Ved valg af en konkret foranstaltning lægges der vægt på borgerens egen motivation, da fastholdelse er en nødvendig forudsætning for et vellykket behandlingsforløb. Opgaven er således at etablere et miljø og en dagligdag, hvor borgeren kommer til at opleve og møde forskellige sider af sig selv.

Personer i døgnbehandling bliver tilknyttet en konsulent fra Dagcenter for Misbrug. Konsulenten følger pågældende i hele behandlingsforløbet. Det vil sige, at konsulenten jævnligt aflægger besøg på behandlingsinstitutionen.

Behandlingen, hvoraf sidste del foregår i dagregi, afsluttes med et efterbehandlingsforløb.