Dagbehandling

Dagbehandling foregår på Dagcenter for Misbrug, som er en selvstændig afdeling under Center for Misbrug.

Målgruppen er borgere, der ønsker at arbejde med stoffrihed som mål, og hvor det vurderes, at den behandlingsmæssige intervention kan ske i dagregi.

Behandlingen er gruppeopdelt:

  • Primærbehandling
  • Kombinationsbehandling, hvor borgeren færdiggør den behandling, der er påbegyndt i døgnregi
  • Tilbagefalds- og tilbagefaldsforebyggende behandling
  • Ambulante samtaler


Der vil inden opstart i dagbehandling blive afholdt forsamtaler med henblik på at afklare, hvordan borgeren bedst kan hjælpes.

Der kræves 4 ugers stoffrihed før dagbehandling iværksættes. Dette kan man få hjælp til via en kortvarig afgiftning i døgnregi.

Dagbehandlingen kan tilrettelægges, så der tages hensyn til borgere i arbejde eller under uddannelse.

Behandlingens længde og indhold varierer, idet der lægges stor vægt på individuel behandling, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes liv og problemstllinger, så vedkommende bliver rustet bedst muligt til et liv uden stoffer og misbrug.

Borgerens samlever eller nærmeste familie tilbydes korte pårørendekurser for at kunne støtte borgeren under og efter endt behandling.

Læs mere på Dagcentrets hjemmeside.